На провідному експертному інтернет-телеканалі «UkrLife.TV» методолог, радник Офісу президента і політолог розповіли, що вони думають про висловлювання російського президента у статті”Про історичну єдність росіян і українців»

Джерело: телеканал «UkrLife.TV”.

Українське Інтернет-Телебачення. Події політики, економіки та культури в коментарях експертів, аналітиків, громадських активістів, журналістів, дійових осіб української політики. 2,5 мільйона переглядів щомісяця.

1. Владислав Оленченко, методолог. Методологи в Кремлі, хто грає Україну і куди її ведуть?

— оцінює зміст статті та її публікацію «як відмінну роботу адміністрації президента РФ і заступника її голови Сергій Кирієнко, під чиїм керівництвом ця стаття готувалася, в статті досить точно обрані больові точки нинішньої України, зокрема…

Daniel Bootman

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store